Ochrana osobních údajů

Vážíme si vaší důvěry a závazku k ochraně vašich osobních údajů. Tato stránka vysvětluje, jaké informace shromažďujeme prostřednictvím našeho kontaktního formuláře a jak s nimi nakládáme.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Prostřednictvím našeho kontaktního formuláře sbíráme následující údaje:

  • Jméno a příjmení / Název firmy
  • Kontakt (Email nebo telefon)

Jak s osobními údaji nakládáme?

Shromážděné osobní údaje jsou použity pouze pro účely komunikace s vámi a odpovědi na vaši zprávu. Neposkytujeme je žádným třetím stranám a nepoužíváme je pro marketingové účely bez vašeho výslovného souhlasu.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Pro zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů jsme zavedli příslušné bezpečnostní opatření, která chrání vaše údaje před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo změnou.

Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených kontaktních údajích:

Email: info@smrkstudio.cz
Telefon: +420 778 414 015